Péče o nástroj

Jak správně pečovat o nástroj

Závazné podmínky k užívání a ošetřování pianina a klavíru.

Každá věc, která se používá nějakou dobu, nutně potřebuje také údržbu. Čím větší péči budete věnovat svému nástroji, tím déle ho budete moci používat vy, i další generace.

Dobré umístění nástroje značně ovlivňuje životnost a akustický výraz nástroje.I když při výrobě pianin a klavírů jsou použity nejkvalitnější materiály jako je třeba rezonanční smrk na rezonanční (ozvučné) desky, tvrdé masivní dřevomateriály (dřevěná kostra – baraš),ušlechtilé a barevné kovy (struny,agrafy), speciální plsťě a kašmíry (mechanika a klávesnice),není možné je dostatečně chránit před drastickými změnami teploty a vlhkosti.

Při instalování nástroje dbejte zejména na to, aby pianino nebo klavír:

  • nebyl v blízkosti okna, z důvodu náhlé změny teploty při větrání, zejména v zimním období a slunečního záření, které poškozuje povrchovou úpravu nástrojů
  • byl umístěn co nejdál od okna, pokud možno u vnitřní stěny bytu, z důvodů stabilní teploty stěny
  • nebyl vystaven prudkým změnám teplot při nepravidelném topení
    (orosení a následná koroze kovových částí nástroje)
  • nebyl v blízkosti vchodových dveří, koupelen nebo jiných zdrojů přímé vlhkosti
  • nebyl v místě výskytu drobných hlodavců, hmyzu a dřevokazný hub
  • byl pravidelně ošetřován a čištěn odborným mechanikem proti výskytu molů

Zvažte akustické možnosti prostoru, ve kterém hodláte nástroj umístit. Bude to mít velký vliv na Vaši spokojenost s akustickým výrazem nástroje. U pianin, pokud stojí u stěny, je dobré umístit je minimálně 10 cm od stěny, z důvodu lepšího pronikání zvuku z rezonanční desky.

Nástroj může plnit svoji funkci pouze za podmínek , že je umístěn v prostředí se stabilní
teplotou 18°– 22°C a relativní vlhkosti vzduchu 45 – 55 %.

Použitý materiál v nástrojích, zvláště dřevo, plsti a lepidla při vysoké vlhkosti přijímají vlhkost ze vzduchu a mění svůj objem. To má za následek zhoršení nebo znemožnění řádné funkce nástroje, zejména klávesnice a mechaniky.

Nedopusťte, aby nástroj sloužil jako květinový stolek nebo odkládací plocha různých předmětů a sklenic s tekutinami. Poškození tekutinami může napáchat nemalé škody nejen na povrchové úpravě nástroje, ale také uvnitř nástroje.

Povrch nástroje otírejte pouze lehce navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné mastné leštěnky!
( Diava aj. )

Ladění nástroje musí být prováděno zásadně odborným ladičem. Ladění je dobré provádět 2krát do roka, po zahájení a po ukončení topné sezóny, a to i v případě, že se na nástroj nehraje, z důvodů udržování tahu strun na své výšce. V opačném případě může dojít k poškození celé stavby nástroje.

Nejméně jednou za 2 roky je nutné nástroj odborně vyčistit a zregulovat odborným mechanikem.

Vždy se přesvědčte, zda máte dostatek informací o mechanikovi, kterého necháte do nástroje zasahovat. Bohužel existují někteří „jedinci“, kteří se za odborné mechaniky jen vydávají, ale jejich znalosti jsou nulové. Ze svých zkušeností vím jak napáchali obrovské škody na nástrojích svým neodborným zásahem, bohužel na účet zákazníka.

Translate »